De GIDO methode Duurzaam Rendement stelt organisaties in staat de potentiële meer opbrengsten te ontwikkelen en concreet te maken. Deze worden voor gebiedsactoren haalbaar gemaakt door innovatieve business cases en financieringsconstructies. GIDO ontwikkelde deze methode samen met het ministerie van I&M en AgentschapNL.

Duurzaam Rendement gaat uit van harde financieel economische baten, zij vormen het stevig fundament onder gezonde businesscases en haalbare financieringsconstructies. Daarnaast zijn er ook de “zachte” baten zoals gezondheid, comfort, veiligheid, productiviteit. Deze worden ook expliciet gemaakt en dienen als extra argument bij de besluitvorming over investeringen.                                                               Voor meer informatie